קורס מייקרים מתקדמים מורכב מחמישה פרוייקטים העוסקים באלקטרוניקה וקוד.