שלום,

אנו שמחים שבחרתם לבנות את ערכת הסיימון!

אם הגעתם לכאן, כנראה שעקבתם אחר הלינק להוראות ההרכבה המופיע על האריזה 🙂

img_6679פרסו את תכולת הערכה, וודאו שיש בידכם את כל החלקים הרשומים ברשימה שעל האריזה ומופיעים פה בתמונה.

img_6683זה לוח הסיימון שיצרנו במיוחד עבורכם. הוא מכיל את מיקומי ההלחמות של כל הרכיבים להם אתם זקוקים.

img_6686קחו את הלוח ואת ארבעת נגדי ה-100 אוהם המצויים בערכה, וזהו בלוח את המיקום המיועד להם, המסומן ב- R1, R2, R3, R4

img_6687

מומלץ לכופף את רגלי הנגדים על מנת שיהיה קל יותר להשחיל אותם למקומם בלוח. חשוב לציין, שאין קוטביות או כיווניות לנגדים, כך שניתן להשחילם ללא חשש מטעויות.

img_6702השחילו את ארבעת הנגדים למקומם בלוח, כופפו את הרגליים לאחור וקבעו אותן למקומן.

img_6691כעת, הלחימו את רגלי הנגדים ללוח.

img_6692

 

 

img_6701קצצו את יתרת רגלי הנגדים באמצעות קאטר. img_6706קחו את הקבלים המצויים בערכה – שני קבלים שחורים בערך 100uF וקבל חום אחד בערך 0.1uF

img_6708

קחו את אחד מקבלי ה-100uF והשחילו אותו למקומו על הלוח. לקבלים, שלא כמו נגדים, יש קוטביות. לכן חשוב להקפיד על כיוון החיבור. שימו לב, שלכל קבל יש רגל אחת ארוכה יותר, המסמנת את הקוטב החיובי ורגל קצרה יותר, המסמנת את הקוטב השלילי. על הלוח, הקוטב החיובי מסומן בריבוע והשלילי – בעיגול.

img_6710

השחילו את הקבל השני למקומו באותו האופן.

img_6711

לאחר מכן כופפו את רגלי הקבלים מאחורי הלוח והלחימו אותן.

img_6723

קחו את הקבל החום בערך 0.1uF והשחילו אותו בחורים המיועדים לכך. לקבל זו אין קוטביות ולכן כיוון החיבור לא משנה. כופפו את רגלי הקבל מאחורי הלוח והלחימו אותן במקומן.

img_6716

img_6719

קצצו את יתרת רגלי הקבלים מן הצד השני של הלוח.

img_6724

השחילו את שקע אספקת המתח למקומו בלוח.

img_6725הלחימו אותו מן העבר השני של הלוח. השתמשו בכמות נדיבה של בדיל על מנת לקבע אותו במקומו.

img_6726

השחילו את מיישרהמתח למקומו על הלוח. שימו לב שבמיקומו יש חשיבות לכיווניות.

img_6727

מומלץ לכופף את הטרנזיסטור על מנת למנוע אפשרות לכיפוף ושברים ברגלים.

img_6728

הלחימו את רגלי הטרנזיסטור מן העבר השני של הלוח

img_6729

קצצו את יתרת הרגליים הנותרות.

img_6734

img_6738

השחילו את שקעי הכבל (שקעי ה 3) המיועדים לחיבור הלדים והכפתורים משני עברי הלוח.

img_6739

הלחימו את השקעים מן העבר השני של הלוח

img_6745

השחילו את שקע הכבל שנותר (שקע ה2) המיועד לרמקול חיצוני נוסף (לא נכלל בערכה) במקום המיועד לכך על גבי הלוח. הלחימו אותו מן העבר השני של הלוח.

img_6750

קחו את בקר הארדואינו ואת מחברי הראש מערכת הרכיבים

img_6752

img_6757

חלצו את הבקר ממצע הספוג והשחילו את שני המחברים אחד מכל צד של הבקר.

img_6758

 

img_6759

השחילו את הבקר יחד עם המחברים למקום המיועד לכך בלוח, שימו לב לכיוון החיבור לפי התמונות.

img_6760

הקפידו שכל הפינים מושחלים למקומם. לאחר מכן הלחימו אותם למקומם בלוח.

img_6767

גלו חלק של אחד החוטים המצויים בערכה באורך של כ 2 ס״מ

 

img_6768

סובבו את הכבל כך שיווצר חוט אחד נטול סיבים חופשים

img_6770

קצצו את מקטע החוט החשוף.

img_6772

קמרו את המקטע החשוף והשחילו אותו למקום המיועד לכך.

img_6775

הלחימו את החוטים מן העבר השני של הלוח וקצצו את העודפים.

img_6780

למעוניינים לצרוב את הלוח בעצמם: טלו את שורת 6 הפינים שמצויה בערכה

img_6783

השחילו אותה במקום המיועד לה בלוח (כשהקצה הקצר של הפינים מושחל בחורי הלוח), קבעו והלחימו את הפינים מן העבר השני של הלוח. כעת יצרתם את מחבר ה-FTDI המשמש להעלאת קוד חלופי למשחק.

img_6906

טלו את הרמקול השחור העגול המצוי בין רכיבי הערכה

img_6907

img_6908

השחילו את פיני הרמקול לתוך החורים המיועדים לכך בלוח.

img_6914

הלחימו את הפינים מן העבר השני של הלוח וקצצו את הקצוות הבולטים.

סיימתם את הכנת לוח המעגל המודפס!

img_6791

כעת קחו את פאנל המשחק העשוי פרספקס, את החוט המוליך, חמש נורות לד מאותו הצבע וכפתור צהוב אחד מרכיבי הערכה.

img_6792

במידה והפאנל האקרילי מצופה בניילון, קלפו את הציפוי משני צידי הפאנל.

img_6796

קחו את אחת מנורות הלד ונעצו אותה באחד החורים המיועדים לכך בפאנל. וודאו שהרגל הארוכה של הלד פונה לימין והקצרה – לשמאל.

img_6803

המשיכו לנעוץ את שאר הנורות מאותו הצבע בלוח. הקפידו שאורכי הרגליים יהיה זהה בכל הנורות שבאותה השורה

img_6807

כופפו את הרגל הארוכה לכיוון שורת הלדים

img_6813

img_6815

כופפו את שאר הרגליים הארוכות כך  שיצרו שורה ארוכה ואחידה.

img_6822

כופפו באותו האופן את הרגליים הקצרות של אותם הלדים.

img_6826

סדרו את שתי שורות רגלי הלדים והלחימו את שתי שורות הלדים, כל אחת בנפרד.

img_6830

img_6838

קצצו את שאריות רגלי הנורות היכן שניתן (שיהיה יפה)

img_6841

טלו את אחד הכפתורים מתוך הערכה והפרידו את ההברגה מגוף הכפתור

img_6843

img_6844

השחילו את גוף הכפתור במקום המיועד לכך בפאנל, בצמוד ללדים שהתקנתם

img_6846

קבעו את הכפתור במקומו באמצעות אום הפלסטיק

img_6850

קצצו את החוטים המוליכים שבערכה ל 7 חלקים כ״א

img_6854

בעזרת קאטר, חשפו את שני צידי כל אחד מן החוטים.

img_6855

השחילו את אחד החוטים החומים באחד מהחורים המיועדים לכך בכפתור.

img_6856

קבעו את החוט במקומו באמצעות כיפוף של קצה החוט

img_6858

הלחימו את החוט במקומו על מנת להשלים את הקיבוע

img_6860

מתחו את החוט אל שורת נורות הלד ובערך באמצעו קרבו בזהירות מצית לפלסטיק המבודד. אם הפלסטיק נדלק, הרחיקו את המצית ונשפו עליו בעדינות כדי לכבותו.

img_6862

לאחר שהציפוי התקרר, קלפו בעדינות את הציפוי וגלו את החלק המוליך של החוט

img_6866

לפפו את החלק המוליך במקום כלשהו סביב הרגל השלילית (הקצרה) של שורת נורות הלד וקבעו אותו במקומו באמצעות הלחמה

img_6871

טלו מקטע חוט סגול אחד, השחילו אותו אל החור השני שבתחתית הכפתור, וכופפו או לפפו את החוט

img_6872

קבעו גם אותו בהלחמה למקומו.

img_6874

img_6876

קחו חוט סגול נוסף, לפפו והלחימו את קצהו לקצה שדירת נורות הלד השנייה (אל הרגליים הארוכות של הלדים).

img_6877

כך אמור להיראות כעת מקטע אחד של הסיימון שלכם.

img_6879

שכפלו את אותו סדר הפעולות עם שלושת הכפתורים והלדים האחרים.

img_6881

מבט מלפנים.

img_6886

טלו את ארבעת המעמדים המצויים בערכה

img_6884

קלפו אותם מהציפוי שלהם.

img_6888

השחילו את רגלי המעמדים בחריצים המיועדים לכך בפאנל האקרילי, מהצד של החיבורים החשמליים.

img_6890

הקפידו שהרגליים נעוצות במאונך לפאנל.

img_6891

 

 

הניחו את הלוח על גבי צידו הקדמי

 

img_6898קחו את שפורפרת הדבק המהיר מתוך הערכה.

img_6899

 

img_6901

טפטפו מעט דבק אל תוך החיבורים שבין המעמדים לפאנל, תוך הקפדה שישארו ניצבים לפאנל. מומלץ לשפוך מעט דבק משני צידי כל רגל בכמות מדודה, כדי שדבק לא יזל לעבר השני. עזבו את הלוח למשך עשר דקות כדי שיתייבש.

img_6916

הוציאו את שאר הרכיבים מתוך הערכה.

img_6918

כעת חשפו את החוטים היוצאים משני בתי הסוללה.

img_6919

חברו את בתי הסוללה בטור, באמצעות חיבור החוט השחור קוטב (קוטב שלילי) היוצא מאחד מבתי הסוללה עם החוט האדום (קוטב חיובי) היוצא מבית הסוללה האחר.

img_6921

קבעו את החיבור באמצעות הלחמה.

img_6922

בודדו את החיבור באמצעות עטיפתו בסרט דביק כלשהו המצוי בביתכם (מסקינג טייפ, איזולירבנד, נייר דבק…).

img_6924

לפפו את את החוט האדום הפנוי עם אחד החוטים המגיעים מכפתור ההפעלה המחובר לקופסאת הסיימון.

img_6928

קבעו את החיבור באמצעות הלחמה ובודדו אותו באמצעות סרט דביק.

img_6931

קחו את החוט השחור מבתי הסוללה והכתום מהכפתור, והעבירו אותם דרך החור בכיסוי שקע המתח.

img_6933

קחו את מחבר המתח והשחילו את החוט השחור במחבר הארוך.

img_6935

קבעו את החיבור באמצעות לחיצה של שפות החיבור מעל החוט.

img_6936

השחילו את החוט השני (הכתום) למחבר הקצר.

img_6938

קבעו את החיבורים באמצעות הלחמה.

img_6939

img_6940

השחילו את כיסוי השקע ודחפו או הבריגו אותו למקומו.

img_6941

טלו את הפאנל האקרילי ואת לוח הרכיבים.

img_6945

כעת נחזור לשלשות החוטים המגיעות מהכפתורים והלדים ונחבר אותן ללוח:
חברו את אחד החוטים החומים המגיע מאחת השלשות לכניסת הלד הראשון, המסומנת בGND (ולידה כניסות המסומנות ב-LED1 ו-BTN1)
img_6946

חברו את החוט הסגול מאותה שלשה, המגיע לכפתור, לכניסת BTN1.

img_6949

חברו את החוט האחרון מאותה שלשה, המגיע מפס הלדים, לכניסת LED1.

img_6953

חזרו על התהליך עבור שלוש שלשות החוטים האחרות, לפי הסדר.

שימו לב:

בערכות מסויימות הכיתוב שעל הלוח יתכן שכתוב במהופך, כפי שמודגם בתמונה:

בסדרת הלדים/כפתורים השלישית הכיתוב במקום BTN3 GND LED3, יופיע הכיתוב:

opposite

 

 

 

ואילו בסדרת הלדים/כפתורים הרביעית במקום הכיתוב BTN4 GND LED4, יופיע הכיתוב:

opposite

 

img_6955

הכינו את מערכת החשמל לחיבור ללוח, כמתואר
img_6957

ודאו כי כל החוטים מחוברים היטב למחברי הבורג

img_6958

מקמו את תאי הסוללה על צידו האחורי של לוח הפרספקס בצורה שלא תפריע ללוח להיכנס לקופסת העוגיות

img_6960

מקמו את המעגל המודפס במרכזו של לוח המשחק

img_6962

כעת הביאו את הקופסה מלמעלה, והכניסו בזהירות הלוח והאלקטרוניקה אל תוך הקופסה מלמטה.

img_6964הִפכו את הקופסה, ודאו כי הרגליות נוגעות בתחתית הקופסה (שפרו את המיקום אם יש צורך), והפעילו את המשחק.

בעת ההפעלה, הלוח ידליק את כל האורות בזמן שתושמע נעימת הפתיחה. אם לא כל האורות דלוקים, חזרו למעגל וחפשו את הנתק.

למעוניינים לחקור בקוד, הוא זמין להורדה מכאן: simon code

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save