image

סטודיו ForReal מארח מידי שנה לומדים הבאים לספוג את האוירה, לקבל השראה וללמוד מיומנויות של יצירה טכנלוגית.
אנחנו שמחים לקיים קורסי בוטיק מושקעים אשר מתקיימים בחלל הסטודיו ונותנים הצצה מקרוב לפעילות הסטודיו, לידע הנצבר בו ולרוח העשייה הספוגה בקירות הסטודיו.